Vận tải đa phương thức

4a

Ưu điểm của vận tải đa phương thức hay còn gọi là vận tải liên hợp được đưa ra bởi sự kết hợp hiệu quả nhất của nhiều phương thức vận tải , dịch vụ của VINAPLUS LOGISTICS giúp tối ưu hóa thời gian giao hàng , giảm chi phí tồn kho và kiểm soát giữ mức chi phí vận chuyển.