Bản tin pháp luật

Công văn số 7457/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

Công văn số 7457/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

      BỘ TÀI CHÍNH TỔNG  CỤC  HẢI QUAN Số 7457 TCHQ-GSQL V/v điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – … Đọc Thêm

Hướng dẫn làm hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu

Hướng dẫn làm hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu

Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn được ưu đãi về … Đọc Thêm

Sắt, thép sản xuất tanh lốp xe hưởng thuế NK 0% từ 02/5/2016

Sắt, thép sản xuất tanh lốp xe hưởng thuế NK 0% từ 02/5/2016

Theo Thông tư 51/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ 02/5/2016 sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp … Đọc Thêm

Quy trình nộp thuế, phí, lệ phí và bão lãnh thuế trên Cổng thanh toán điện tử hải quan

Quy trình nộp thuế, phí, lệ phí và bão lãnh thuế trên Cổng thanh toán điện tử hải quan

11/03/2016 5:00 PM ​Ngày 04/3/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 384/QĐ-TCHQ về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền … Đọc Thêm