Giao nhận vận chuyển

VINAPLUS LOGISTICS đủ lớn để cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển bất cứ loại hàng hóa nào, bất cứ địa điểm nào bằng đường bay, đường biển, đường bộ hay đường sắt, cũng đủ nhỏ để chăm sóc nhu cầu riêng lẻ của Quý khách hàng!       Air Freight

View detail >>
Thông quan hàng hóa

Bằng nghiệp vụ hải quan vững vàng làm giảm bớt sự phức tạp của hải quan, VINAPLUS LOGISTICS đảm bảo bộ chứng từ hoàn chỉnh và thực hiện thông quan tất cả các loại hàng hóa của Quý khách hàng trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tư vấn

View detail >>
Dịch vụ công

VINAPLUS LOGISTICS cung cấp mở rộng các dịch vụ liên quan tới hàng hóa xuất nhập khẩu theo Thông tư, Nghị Định của Nhà nước Việt Nam, bao gồm:                   Dịch vụ ủy thác XNK                                        Xin giấy phép XNK        

View detail >>